Strona Główna
Oferta współpracy dla firm do pobrania

Kilka wstępnych słów o projekcie
Cel wyprawy
Misja i perspektywy
Przekroczyć granice

Oferta współpracy dla firm
Kosztorys wyprawy
Miejsca i liczby
Dane organizatora

Kilka wstępnych słów o projekcie

Nasz projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych przez hufce Łódź Widzew oraz Skierniewice. Od wielu lat jednym z najważniejszych obszarów naszych działań jest współpraca zagraniczna. Przez ostatnie lata współpracowaliśmy z kilkoma organizacjami skautowymi zarówno w Europie, jak i poza naszym kontynentem, umożliwiając młodym ludziom z jednej strony wyjazdy i poznawanie innych kultur, z drugiej - pochwalenie się polskim dorobkiem w ramach przyjmowania zagranicznych gości u nas. W dziale "wcześniejsze przedsięwzięcia" wymieniamy imprezy i projekty, które mieliśmy okazję koordynować. Każdy z tych projektów miał na celu nie tylko poznanie innych kultur oraz praktykowanie języka, ale przede wszystkim łamanie stereotypów i nawiązywanie szczerych, otwartych relacji między mieszkańcami z różnych krajów. W tym roku chcielibyśmy przekroczyć horyzont naszych marzeń. Wraz z kilkoma instruktorami organizujemy wyprawę do Afryki. Mając możliwość przebywania z jej mieszkańcami, poznania ich kultury, obyczajów, jak również zwykłego, codziennego życia, możemy nie tylko przełamać nasze stereotypowe podejście, poznać świat, który dotąd znaliśmy tylko z książek. Będziemy mieli również możliwość znalezienia obszaru wieloletniej służby na rzecz potrzebujących z Afryki.

Cel wyprawy

Celem wyprawy jest zdobycie Kilimandżaro – najwyższego szczytu Afryki. Tu przyświeca nam przede wszystkim idea pracy nad sobą, rozwoju zarówno fizycznego, jak i społeczno-organizacyjnego. Jako młodzi ludzie, organizatorzy projektu, będziemy musieli zmierzyć się nie tylko z problemem pozyskania pieniędzy na wyjazd, ale i zdobycia potrzebnych informacji, zorganizowania noclegu, odpowiedniego sprzętu oraz transportu, nawiązania współpracy z afrykańskimi skautami. Wszystko to niewątpliwie przyczyni się do naszego usamodzielnienia, pomoże nam zdobyć ważne w dzisiejszym świecie umiejętności i doświadczenia.

Oprócz zdobycia szczytu, chcielibyśmy odkryć Kenię oraz Tanzanię, okoliczne parki narodowe i rezerwaty, spotkać się z afrykańskimi skautami (z którymi utrzymujemy kontakt już od kilku miesięcy), na kilka dni zamieszkać wśród afrykańskich rodzin, poznając tym samym ich codzienne, zwykłe życie. Mamy nadzieję zobaczyć nie tylko to, co przewidziane zostało dla turystów, ale także odwiedzić prawdziwą masajską wioskę, posmakować afrykańskiego jedzenia, przeżyć kilka dni zapominając o europejskim stylu życia.

Misja i perspektywy

Nasza wyprawa do Afryki będzie jedynie początkiem większego programu, który chcemy zrealizować wraz z harcerzami i instruktorami hufca Łódź Widzew. Program ten ma na celu pokazanie ludziom, że realizacja marzeń leży w granicach naszych możliwości. W dzisiejszym świecie wiele mówi się o tym, że trzeba marzyć. Chcemy pokazać, że nie wolno nam poprzestawać na samym tylko marzeniu. Istotą jest realizacja marzeń, która niejednokrotnie wydaje się czymś nieosiągalnym, na tyle nierealnym, że ludzie nawet nie próbują. Ten sposób myślenia ogranicza nas samych. Przez najbliższy rok harcerski chcemy wraz z uczestnikami programu realizować ich własne marzenia. Jak również marzenia tych, którzy są wokół. Zdobycie Kilimandżaro będzie oficjalnym rozpoczęciem rocznego programu "Realizujmy marzenia", początkiem który pozwoli nam już na wstępie pokazać jego uczestnikom, że realizacja marzeń jest możliwa. Z pewnością czyny przekonają ich bardziej niż słowa, a tym samym przystąpią do realizacji własnych marzeń z większym zaangażowaniem i wiarą.

Przekroczyć granice

Nazwa naszego projektu to "przekroczyć granice". Nie jedną, ale wiele granic. Pod hasłem tym rozumiemy zarówno fizyczne przekroczenie granicy między krajami, kontynentami, ale również przekroczenie granicy wysokości, a przede wszystkim granic międzyludzkich oraz granic tkwiących w nas samych. Wychodząc naprzeciw afrykańskim skautom i innym mieszkańcom Kenii i Tanzanii, chcielibyśmy wzorem Ryszarda Kapuścińskiego, od którego ideę przekraczania granic zaczerpnęliśmy, spróbować spojrzeć na tych ludzi z innej perspektywy. Nie z dystansem, niczym światowi Europejczycy, ale z otwartością, ciepłem, gotowością do wymiany poglądów, zwyczajów, podejścia do świata. Poprzez przekraczanie granic tkwiących w nas samych rozumiemy przede wszystkim złamanie wewnętrznych barier i ograniczeń, które z jednej strony przeszkadzają nam w nawiązaniu pełni satysfakcjonującej, głębokiej relację z drugim człowiekiem, ale i blokującą nasze możliwości realizowania marzeń. Chcemy wyrwać się codzienności i rutynie, pokazać, że człowiek jest w stanie zrobić wiele dla realizacji tego, co dla niego ważne. A jedyne faktyczne granice tkwią w nim samym. Od początku przyświeca nam to samo marzenie, które stało się przyczyną pierwszej podróży Kapuścińskiego:

...największe moje pragnienie, które nie dawało mi spokoju, nęciło mnie i dręczyło, było nawet skromne, bo mianowicie chodziło mi o jedno tylko – o sam moment, sam akt, najprostszą czynność przekroczenia granicy.

My dziś to pragnienie mamy już zrealizowane. Każdy z nas przekroczył już jakąś granicę. Ale podobnie jak Kapuściński odnaleźliśmy w tym radość, pasję i sens. Dziś chcemy przekraczać nie jedną, nie najprostszą granicę. Dziś chcemy iść dalej, wyżej i głębiej, przekraczając granice zostawiać świat odrobinę lepszym, tak jak nakazał nam naczelny skaut świata – Robert Baden Powell.

Oferta współpracy dla firm

OFERUJEMY PAŃSTWA FIRMIE:

-świadomość udziału w niezwykłym przedsięwzięciu
-możliwość wpływania na wychowanie młodych Polaków, na dobrych i otwartych obywateli świata
-nadanie Państwa Firmie tytułu Patrona projektu „Przekroczyć granice”
-umieszczenie informacji o Państwa Firmie na naszej stronie www, oraz na stronach współpracujących z nami partnerów
-wskazywanie na Państwa Firmę jako naszego partnera we wszelkich zestawieniach i podsumowaniach
-zorganizowanie imprezy plenerowej (gra, piknik, zabawy) lub warsztatów (team-building, asertywność, komunikacja, bycie liderem, itp.) dla studentów, pracowników lub dzieci pracowników Państwa Firmy
-zaproszenie na imprezę podsumowującą wyprawę, połączoną z prezentacją zdjęć i partnerów, którzy nas wspomogli
-umieszczenie logo Państwa Firmy na materiałach promocyjnych dotyczących wyprawy
-zdjęcie na szczycie Kilimandżaro z logo lub produktami Państwa Firmy
-certyfikat zdobycia Kilimandżaro dla Państwa Firmy

W 2008 r. podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach limitu 6% dochodu. Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Od 2008 r. można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach UE.

By uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.pit.pl

ZHP CHORĄGIEW ŁÓDZKA HUFIEC ŁÓDŹ WIDZEW JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.


Kosztorys wyprawy

Koszt wyprawy na jedną osobę


Przelot do Nairobi

3800 zł

Wejście na Kilimandżaro oraz pobyt w Afryce

Wejście na teren parku narodowego, wynajęcie przewodników, kucharzy,  noclegi, jedzenie

4000 zł

Ubezpieczenie

300 zł

 

 

Szczepienia

 

Żółta febra

150 zł

Dur brzuszny

160 zł

Tężec

30 zł

Żółtaczka A i B

170 zł/font>

Leki antymalaryczne

200 zł

 

 

Promocja (strona www, ulotki...)

100 zł

Wiza do Kenii i Tanzanii

400 zł/font>

Sprzęt

Plecaki, buty, kurtki, kijki trekingowe, stup tuty, okulary z filtrem, bielizna termoaktywna, apteczki

500 zł

 

Orientacyjny koszt wyprawy na osobę:  9810 zł

 

Podane ceny są orientacyjne ze względu na wciąż zmieniające się ceny biletów lotniczych oraz kursu dolara.

 

Poszukujemy pomocy w postaci zarówno pieniędzy, jak i sprzętu, ubezpieczenia, leków, itd.


Miejsca i liczby

5 – tylu jest uczestników naszej wyprawy
6 – tyle dni przeciętnie zajmuje
zdobycie Kilimandżaro
102 – tyle lat ma skauting
365 – tyle dni w roku można
przeżywać przygodę w ZHP
5985 – tyle metrów wysokości ma Kilimandżaro

Dane organizatora

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ WIDZEW

al. Piłsudskiego 159

92-332 Łódź

Tel.: 042 6748665


REGON: 100376466
NIP: 727-012-60-45
KRS: 0000283814

 

PKO BP 3 o/Łódź

72 1020 3378 0000 1702 0160 0147

(z dopiskiem "Przekroczyć granice")

ZHP HUFIEC SKIERNIEWICE

ul. Kościuszki 2b

96-100 Skierniewice

Tel.: 046 832 35 13


REGON: 100376446-00193
NIP: 727-012-60-45
KRS: 0000283814

 

PEKAO S.A o/Sk-ce

63 1240 3321 1111 0010 0170 8085

(z dopiskiem "Przekroczyć granice")


Informacje o Wyprawie
Dziennik
O Nas
Wcześniejsze Działania
Galeria
Wspierają Nas
Kontakt